Sommercamp
02-07-2022
-Sommercamp FLP 2014
Scroll down for english version

Velkommen til Sommercamp for FLP forhandlere. I 2014 er det er 7. år hvor Sommercampen afholdes i Poulstrup.


På denne side skal du bestille antal personer I kommer, og om I har campingvogn eller telt med. Eller om I eventuelt vil bo i klasseværelse. Klik på køb billet i boksen, nederst på denne side, for at købe billet til årets Sommercamp. Når du har foretaget tilmeldingen, modtager du dine billetter pr. mail. Læs også siden omkring Campingpladsen, hvis du ønsker at leje en campingvogn

Program

Der er fra FLP’s side arrangeret et omfattende program med masser af aktiviteter, der kommer topdistrubutører fra ind- og udland. Så snart programmet for Sommercamp 2014 foreligger, vil du kunne downloade det fra denne side.

Der er igen i år masser af underholdning - stor fest lørdag aften med levende musik. Fredag aften underholdning med irsk folkemusik.
En fantastisk campingplads med gode faciliteter.

Til børn og unge vil der være masser af sjov og underholdning, hoppeborg og meget mere!


Campingpladsen

Vi har indrettet en campingplads på vores fodboldbaner, hvor det er muligt at campere enten med campingvogn eller telt.

Her kommer lidt fakta om campingpladsen:

  • Alle pladser er opdelt efter brandmyndighederne anvisning og har en størrelse på 3 x 5 meter.
  • Der er sikkerhedsafstand mellem alle vogne/telte, som skal respekteres af alle brugere.
  • Der er guider der anviser pladsen, derfor skal ca. ankomsttidspunkt angives ved bestilling.
  • Vi formidler ikke udlejning af campingvogne, men kan give telefonnummer eller mailadresse på nogle af vore tidligere udlejere, og så kan du selv kontakte udlejeren.
  • Der er strøm til alle campingvogne/telte.
  • Der findes toiletvogne på begge pladser.
Ønsker du at leje en campingvogn?
Vi har i år valgt ikke at påtage os opgaven med at finde campingvogne, så derfor beder vi Jer selv tage kontakt find eventuelt en udlejer på listen her:
 
Husk at tilmelde den vogn I lejer på tilmeldingsiden, så der er en plads til den på vores campingplads.
Sommercamp FLP 2014
Welcome to Summer Camp for FLP distributors. 2014, it is the 7th year, that the Summer Camp is held in Poulstrup .
 
 
On this page, you must order your campsite and number of people staying in your caravan or tent .
To stay in a classroom, you have to order here as well.
We would also like to know day and hour of your arrival.
Once you have made the registration , you will receive a receipt by mail. Also read paragraph about campsite, if you want to rent a caravan.

To buy tickets, click the "køb billet" button below. Select number of tickets and fill out formula with contact information. Your tickets will be sent by email.
 
Program
 
There are from the FLP side arranged a comprehensive program with lots of activities. Top distrubutors from home and abroad will attend the camp. Once the program for Summer Camp 2014 is available, You can download it from this page.
 
Again this year, plenty of entertainment - big party on Saturday night with live music. Friday night entertainment with Irish folk music .
A great campsite with good facilities.
 
For children and adolescents , there will be lots of fun and entertainment , bouncy castle and much more!
 
 
The campsite
 
We have arranged a campsite on our football fields where it is possible to camp either a caravan or tent.
 
Here are some facts about the campsite :
 
All seats are broken down by the fire brigade officer and has a size of 3 x 5 meters.
There is a safe distance between all vehicles / tents that must be respected by all users.
There are guides that identify the site, therefore approx arrival time when ordering.
We do not provide hired caravans, but can provide phone number or address on some of our previous landlords , and you can even contact the landlord.
There is power to all caravans / tents.
There are toilet trucks on both sites.

 
Want to rent a caravan ?
This year we have chosen not to take on the task of finding caravans. If you need to hire a caravan please contact the companys listed here :
 
www.campingudlejning.dk
www.ucub.dk
www.mobi - leje.dk
www.ldcamping.dk
www.campudlejning.dk
www.camping.dk

 
Remember to sign the vehicle you rent on the registration page , so there's a place for it on our campsite.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Poulstrup Vrejlev Sport 81 | Poulstrup Skolevej 5 | 9760 Vrå | Tlf.: +45 22307702 | pv81@outlook.dk