Booking
Oversigt over booking af de facilitter vi har til rådighed i PV81.

Hvis du er leder skal du henvende dig til pv81@outlook.dk hvis du har ændringerønsker, eller ønsker at booke.

Hvis du ønsker at leje cafeteria som privatperson skal du henvende dig til  Kim Stokbro på tlf. 98 98 81 07

Læs eventuelt mere om Vrejlev Hæstrup Halllen via dette link: Vrejlev Hæstrup Hallen
Poulstrup Vrejlev Sport 81 | Poulstrup Skolevej 5 | 9760 Vrå | Tlf.: +45 22307702 | pv81@outlook.dk